xinbaoda3
xinbaoda4
xinbaoda5

Iň soňky önümler

Bazaryň takyk ýerleşişi, hünärmenleriň gözleg topary, ýokary hilli önümler we hyzmatlar döredilen gününden bäri kompaniýany çalt ösdürdi

Kompaniýanyň tertibi

2011-nji ýylyň iýun aýynda döredilen “Dongguan Sinbad Motor Co., Ltd.”, ýadrosy hereketlendirijini gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.

Gözläň
Işçiler

Işçiler

Patentler

Patentler

Müşderiler

Müşderiler

Esasy hyzmatlar

Esasy hyzmatlar

kompaniýa_profile

Biziň aýratynlygymyz

Bazaryň takyk ýerleşişi, hünärmenleriň gözleg topary, ýokary hilli önümler we hyzmatlar döredilen gününden bäri kompaniýany çalt ösdürdi

Arza

Köp ýokary tehnologiýaly ugurlarda giňden ulanylýar
index_ico-02 (5) Lukmançylyk enjamlary

Lukmançylyk enjamlary

index_ico-02 (6) Gözellik enjamlary

Gözellik enjamlary

index_ico-02 (7) Akylly enjam

Akylly enjam

index_ico-02 (8) Harby önümler

Harby önümler

Üstünlik

Energiýa tygşytlaýjy Üstünlik-01 (5)

Energiýa tygşytlaýjy

Energiýa öwrüliş tizligi 90% -e ýetýär
Dolandyryş Üstünlik-01 (6)

Dolandyryş

Çalt jogap, mehaniki wagt 10 msec
Üýtge Üstünlik-01 (7)

Üýtge

Ujypsyz tizligiň üýtgemegi bilen üýtgeýär we üýtgeme 20% -e gözegçilik edilýär.
Kuwwat dykyzlygy Kuwwat dykyzlygy

Kuwwat dykyzlygy

Deň güýji bolan demir ýadroly hereketlendirijiler bilen deňeşdiriň, agramy we göwrümi olaryň diňe 1/3 - 1/2

Iň soňky habarlar

SINBAD MOTOR ŞANDA goşuldy ...

2023-nji ýylyň 09-njy awgustynda
Koprak oka

C üçin köp tarap bar ...

2023-nji ýylyň 10-njy iýulynda, esasy görnüşlerine düşünmek ...
Koprak oka

Senagat au-ny nädip saýlamaly ...

2023-nji ýylyň 16-njy iýunynda senagat awtomatlaşdyryş motorly ýükleriň dört görnüşi bar ...
Koprak oka