önüm_banner-01

Önümler

XBD-1331 Gymmat metal çotga DC motor

Gysga düşündiriş:


 • Nominal naprýa: eniýe:3 ~ 24V
 • Bahalandyrylan tork:2.1 ~ 4.1 mNm
 • Dükanyň momenti:10.3 ~ 21 mNm
 • Loadük tizligi:12000 ~ 16200rpm
 • Diametri:13mm
 • Uzynlyk:31mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  XBD-1331 Gymmat metal çotga DC motor, dürli programmalarda ýokary öndürijilik üpjün etmek üçin döredilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Onda ýokary çeýe hereketlendirijilerden has ýokary RPM-de işlemäge mümkinçilik berýän ýokary tizlikli ýadro dizaýny bar, bu tizlik we tork möhüm bolan programmalar üçin amatly bolýar.Şeýle hem hereketlendiriji ýokary kuwwatly çykyş edip, robotda, kiçi dronlarda we ýokary tork talap edilýän beýleki programmalarda ulanmak üçin amatly bolýar.Motor şeýle hem ýokary çydamly we dürli şertlere çydap bilýär we ony kyn şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

  Arza

  Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

  programma-02 (4)
  programma-02 (2)
  programma-02 (12)
  programma-02 (10)
  programma-02 (1)
  programma-02 (3)
  programma-02 (6)
  programma-02 (5)
  programma-02 (8)
  programma-02 (9)
  programma-02 (11)
  programma-02 (7)

  Üstünlik

  XBD-1331 Gymmat metal çotga DC motor aşakdaky artykmaçlyklary hödürleýär:

  1. Pes ses: coreadrosyz çotga DC motorynyň bölekleri az we demir ýadrosy ýok, bu bolsa ony has rahat işleýär we az ses çykarýar.

  2. torokary tork: Düşnüksiz çotga DC hereketlendirijileri, dizaýny sebäpli ýokary tork çykaryjy bolup, ýokary tork talap edýän programmalar üçin ideal edýär.

  3. efficiencyokary netijelilik: Düşnüksiz çotga DC hereketlendirijileri hem ýokary netijelilige eýedir, ýagny berlen güýjüň köpüsini ulanyp boljak işe öwrüp biler.

  4. Arzan bahasy: Düwürtiksiz çotga DC hereketlendirijileri birneme arzan, bu bolsa býudjetden peýdalanýan programmalar üçin gowy saýlama bolýar.

  5. Pes tehniki hyzmat: Düwürtiksiz çotga DC hereketlendirijileri beýleki hereketlendirijilerden has az tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa tehniki hyzmatyň iň az derejede saklanmaly programmalary üçin gowy saýlaw bolýar.

  Parametr

  Motor modeli 1331
  Gymmat bahaly metal çotga
  Nominalda
  Nominal naprýa .eniýe V

  3

  6

  12

  24

  Nominal tizlik rpm

  9600

  8800

  9280

  12960

  Nominal tok A

  0.9

  0,5

  0.2

  0.4

  Nominal tork mNm

  2.1

  2.4

  2.0

  4.1

  Mugt ýük

  Loadük tizligi ýok rpm

  12000

  11000

  11600

  16200

  Loadük ýok mA

  45.0

  30.0

  18.0

  12.0

  Iň ýokary netijelilikde

  Iň ýokary netijelilik %

  80.8

  75.8

  69.4

  70.5

  Tizlik rpm

  10920

  9735

  9918

  13932

  Häzirki A

  0.4

  0.3

  0.2

  0.3

  Tork mNm

  0.9

  1.4

  1.5

  3.7

  Iň ýokary çykyş güýji

  Iň ýokary çykyş güýji W

  3.2

  3.5

  3.1

  11.1

  Tizlik rpm

  6000

  5500

  5800

  8100

  Häzirki A

  2.22

  1.22

  0.56

  0.77

  Tork mNm

  5.1

  6.0

  5.0

  10.5

  Dükanda

  Tok toguny A

  4.40

  2.40

  1.08

  1.57

  Duralga momenti mNm

  10.3

  12.1

  10.1

  21.0

  Motor yzygiderliligi

  Terminalyň garşylygy Ω

  0.68

  2.50

  11.11

  12.31

  Terminal induksion mH

  0.05

  0.12

  0.27

  0.75

  Tork hemişelik mNm / A.

  2.36

  5.12

  9.60

  13.78

  Tizlik hemişelik rpm / V.

  4000.0

  1833.3

  966.7

  675.0

  Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

  1166.1

  910.0

  1150.3

  618.5

  Mehaniki wagt hemişelik ms

  8.0

  6.2

  7.9

  4.2

  Rotor inersiýasy g ·c

  0.65

  0.65

  0.65

  0.65

  Polýus jübütleriniň sany 1
  5-nji tapgyryň sany
  Motoryň agramy g 20
  Adaty ses derejesi dB ≤38

  Nusgalar

  Gurluşlar

  DCStructure01

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

  3-nji sorag.MOQ näme?

  J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

  4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

  J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

  5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

  J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

  6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

  J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly, adatça 30 ~ 45 senenama güni gerek.

  7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

  J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

  8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

  J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň