önüm_banner-01

Önümler

 • XBD-1640 Çotgasyz DC Motor + Diş gutusy

  XBD-1640 Çotgasyz DC Motor + Diş gutusy

  Model NOOK: XBD-1640

  Takyk tizligi dolandyrmak: XBD-1640 hereketlendirijisi üýtgeýän tizligi dolandyrmaga mümkinçilik berýän dişli guty bilen üpjün edilendir.Bu takyk tizligi dolandyrmagy talap edýän programmalar üçin ideal çözgüt edýär.

  Efficiencyokary netijelilik: Çotgasyz hereketlendirijiniň içi boş kubogy dizaýny güýç we netijeliligi ýokarlandyrýar.Bu umumy öndürijiligi gowulandyrýar we energiýa sarp edilişini azaldýar.

  Köpugurly: XBD-1640 hereketlendirijisi, robot, awtomatlaşdyryş we lukmançylyk enjamlary ýaly köp sanly programma üçin köpugurly çözgütdir.

 • Mokary takyk kiçi göwrümli 16 mm çotga ýokary torkly planeta dişli motor XBD-1640

  Mokary takyk kiçi göwrümli 16 mm çotga ýokary torkly planeta dişli motor XBD-1640

  Model belgisi: XBD-1640

  XBD-1640 modeli kiçi, ýeňil agram, takyklyk, ygtybarly gözegçilik we nepis işleýär.Uzak ömri bilen ygtybarly we durnukly

  Şeýle hem, tatuirovka ruçkasy, gözellik gurallary we beýleki kiçi elektron enjamlary üçin ajaýyp.

 • Encoder XBD-2245 bilen ýadro çotgasyz dişli motor

  Encoder XBD-2245 bilen ýadro çotgasyz dişli motor

  Model belgisi: XBD-2245

  Kodlaýjy bilen XBD-2245 dişli hereketlendiriji, hereketlendirijiniň tizligine, şeýle hem rotoryň ugruna we ýerleşişine jogap bermek üçin kodlaýjyna bil baglamalydyr.Şeýlelik bilen, soňky önüm üçin dolandyryş ulgamlaryny ösdürmek üçin bu gowşak ätiýaçlandyryşlara mätäç programmalar üçin amatlydyr.

 • XBD-1618 Çotgasyz DC motor + dişli guty

  XBD-1618 Çotgasyz DC motor + dişli guty

  Model NOOK: XBD-1618

  Düşnüksiz dizaýn: Motor has aýlanma tejribesini üpjün edýän we dykylmak howpuny azaldýan ýadrosyz gurluşy ulanýar.Bu netijeliligiň ýokarlanmagyna we ses derejesiniň peselmegine getirýär.

  Çotgasyz gurluşyk: Motor çotgalary we kommutatorlary ýok edýän çotgasyz dizaýn bilen işleýär.Bu diňe bir netijeliligi ýokarlandyrman, hereketlendirijiniň uzak ömrüni hem ýokarlandyrýar.

  Inersiýa peselýär: Motorda demir ýadrosynyň ýoklugy rotoryň inersiýasyny peseldýär, çaltlaşmagy we tizleşmegi aňsatlaşdyrýar.

 • Dişli guty we tormozly XBD-2245 Coreless Brushless DC Motor

  Dişli guty we tormozly XBD-2245 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2245 Coreless Brushless DC Motor, giňişlik çäkli programmalar üçin ýörite döredilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Dwigatel, rahat we asuda işlemäge mümkinçilik berýän ykjam, ýadrosyz dizaýny özünde jemleýär, kiçijik, takyk esasly programmalarda ulanmak üçin amatly edýär. Çotgasyz dizaýn bilen, bu hereketlendiriji adaty çotga hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has ýokary netijeliligi we uzak ömri hödürleýär.Şeýle hem takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän ýokary tork çykaryşyny üpjün edýär we ...
 • Dişli guty we kodlaýjy bilen XBD-2864 Coreless Brushless DC Motor

  Dişli guty we kodlaýjy bilen XBD-2864 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2864 Coreless Brushless DC Motor, öndürijilik derejesi 86,2% -e çenli ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Onuň ýadrosy dizaýny, magnit demir ýadrosyny ýok edýär, motoryň agramyny peseldýär we tizlenmesini we tizlenmesini ýokarlandyrýar.Ykjam ululygy we ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen, XBD-2864 netijelilik we öndürijilik möhüm ähmiýete eýe bolan programmalar üçin ajaýyp saýlawdyr.Coreadrosyň ýoklugy, ýadro doýmak töwekgelçiligini hem azaldar ...
 • Dişli guty bilen XBD-1219 Coreless DC motor

  Dişli guty bilen XBD-1219 Coreless DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-1219 Gymmat bahaly metal çotga DC hereketlendirijisi, diňe bir tatuirovka enjamy üçin däl, eýsem mehaniki enjamlar üçin üznüksiz ýokary tork we tizlik hödürläp bilýän pes tizlikli we ýokary tork, ýagtylyk, takyklyk, ygtybarly dolandyryş we nepis işlemek bilen kuwwatlydyr. elektrik guraly üçin ulanylýar.Müşderi üçin iň oňat ulanyjy tejribesini hödürleýän aşaky yrgyldy.Uzak ömri bilen ygtybarly we durnukly.Üpjün edijilerimizden alanymyzdan soň materiallary 100% doly gözden geçirmek we p ...
 • Dia 12mm ýadro metal çotgaly motor, robotlar üçin planeta dişli motor XBD-1219

  Dia 12mm ýadro metal çotgaly motor, robotlar üçin planeta dişli motor XBD-1219

  Model NOOK: XBD-1219

  Smoothuwaş we asuda işlemek üçin esassyz dizaýn

  Has uly durnuklylyk we takyklyk üçin pes yrgyldy

  Takyk gözegçilik we öndürijilik üçin ýokary tork çykyşy

 • 24V DC Micro motor 8500 rpm ýadrosyz dc motorly dişli guty bilen Faulhaber 2343 çalyşýar

  24V DC Micro motor 8500 rpm ýadrosyz dc motorly dişli guty bilen Faulhaber 2343 çalyşýar

  Model belgisi: XBD-2343

  8500 aýlawda hereket edip bilýän ykjam we güýçli 24V DC hereketlendiriji.

  Coreeňil we täsirli edip, özensiz dizaýny özünde jemleýär.

  Mundan başga-da, “Faulhaber 2343” hereketlendirijisi üçin amatly çalyşma.

   

 • Dişli guty servo motor 1600mNm ýokary tork dc motor 4560

  Dişli guty servo motor 1600mNm ýokary tork dc motor 4560

  Model NOOK: XBD-4560

  Smoothuwaş we asuda işlemek üçin esassyz dizaýn

  Has ýokary netijelilik we uzak ömür üçin çotgasyz dizaýn.

  Takyk gözegçilik we öndürijilik üçin ýokary tork çykyşy

   

 • Dişli guty we kodlaýjy XBD-4088 bilen ýokary kuwwatly we tork 24v çotgasyz dc motor

  Dişli guty we kodlaýjy XBD-4088 bilen ýokary kuwwatly we tork 24v çotgasyz dc motor

  Model NOOK: XBD-4088

  Düşnüksiz gurluşyk we çotgasyz dizaýn, rahat işlemegi we uzak ömri üpjün edýär.

  Dykylmagynyň azalmagy umumy öndürijiligi gowulandyrýar.

  Motoryň tizligi we kuwwat çykarylyşy, amaly talaplara laýyklaşdyrylyp bilner.

   

 • XBD-1331 dişli guty bilen 13 mm ýadrosyz çotga elektrik DC hereketlendirijisi

  XBD-1331 dişli guty bilen 13 mm ýadrosyz çotga elektrik DC hereketlendirijisi

  Model belgisi: XBD-1331

  Bu XBD-1331 hereketlendirijisi, ýöriteleşdirilen dişli guty bilen ultra ykjam dizaýn. Dişli guty bilen hereketlendiriji momenti ulaldyp we tizligi netijeli dolandyryp biler. Berlen spesifikasiýa boýunça torky we tizligi sazlaň.  

12Indiki>>> Sahypa 1/2