sahypa_banner-03 (2)

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

2011-nji ýylyň iýun aýynda döredilen “Dongguan Sinbad Motor Co., Ltd.”, ýadrosy hereketlendirijini gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.

Takyk bazar strategiýasy, netijeli we hünärmen R&D topary, ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen kompaniýa döredilen gününden bäri çalt ösdi.

Döredildi

+

Işçi

+

Patent

file_39

Şahadatnama

Biziň kompaniýamyz doly, ylmy we berk hil dolandyryş ulgamyna eýe, ISO9001: 2008, ROHS, CE, SGS we beýleki şahadatnamalardan üstünlikli geçdi we içerki önümçilik we synag enjamlary bar.

şahadatnama-02 (13)
şahadatnama-02 (12)
şahadatnama-02 (11)
şahadatnama-02 (8)
şahadatnama-02 (7)
file_40

Üstünliklerimiz

Dürli görnüşli motorlaryň ýyllyk önümçiligi 10 milliondan gowrak, önümler Europeewropa, ABŞ, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ösen ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Qualityokary hilli we gowy hyzmat sebäpli Sinbad müşderilerimizden gowy abraý gazandy.

Coreadrosyz dc motorynyň gowy öndürijiligi bilen önümlerimizde robotlar, pilotsyz howa ulaglary, lukmançylyk gurallary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, awiasiýa modelleri, güýç gurallary, gözellik gurallary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly programma bar.Öňümizdäki birnäçe ýylda Sinbad ýokary derejeli ýadro awtoulag pudagynda öňdebaryjy kärhana bolmaga we altyn medalyň hili we ýüz ýyllyk şöhraty bilen Hytaýyň Faulhaber we Maksony bolmaga çalyşar.

 • 2011-nji ýyl
 • 2013
 • 2015
 • 2015
 • 2015
 • 2016
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2011-nji ýyl

  Iýun aýynda

  • Kompaniýa esaslandyryldy, esasan ýokary derejeli ýadrosyz hereketlendirijileriň gözlegleri bilen meşgullandy.
 • 2013

  Aprel aýynda

  • Şençzhenen Sinbad Motor Co., Ltd. resmi taýdan hasaba alyndy we döredildi, gözleg we gözleg, ýokary derejeli ýadrosyz hereketlendirijileri öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdi.
 • 2015

  Iýun aýynda

  • Sinbad ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.
 • 2015

  Noýabr aýynda

  • Önüm daşky gurşawy goramak SGS kepilnamasy / ROSH ...
 • 2015

  Dekabr aýynda

  • Dekabr aýynda kompaniýa 8 sany peýdaly model patenti üçin ýüz tutdy.
 • 2016

  Maý aýynda

  • Sinbad 6 sany peýdaly model patentini aldy.
 • 2016

  Awgustda

  • Sinbad milli paýnamalar bir Exchangeasyna girizildi.
 • 2017

  Oktýabr aýynda

  • Sinbad milli ýokary tehnologiýaly kärhanada ýeňiji boldy, şahadatnama resmi taýdan berildi.
 • 2018

  Fewral aýynda

  • Sinbad kompaniýasy, Hytaýyň Günorta Hytaý şäheriniň 5-nji meýdanynda ýerleşýän A diňinde ýerleşýän A derejeli ofis binasyna resmi taýdan girdi.
 • 2019

  Awgustda

  • Sinbad Dongguan şahamçasy döredildi.