önüm_banner-01

Önümler

 • “Axial Flux Motor DC 12v Motor Robot” 5w Coreless Motor XBD-2607

  “Axial Flux Motor DC 12v Motor Robot” 5w Coreless Motor XBD-2607

  Model belgisi: XBD-2607

  Spaceeri çäkli bolan programmalar üçin ultra ykjam ululyk.

  Smoothuwaş we asuda işlemek üçin esassyz dizaýn

  Takyk gözegçilik we öndürijilik üçin ýokary tork çykyşy

 • Makson Faulhaber 16mm Precision DC Hollow Cup Motor XBD-1630 çalyşyň

  Makson Faulhaber 16mm Precision DC Hollow Cup Motor XBD-1630 çalyşyň

  Model belgisi: XBD-1630

  Spaceeri çäkli bolan programmalar üçin ultra ykjam ululyk.Smoothuwaş we asuda işlemek üçin ýadro dizaýny Takyk gözegçilik we öndürijilik üçin ýokary tork çykyşy

 • 22mm Coreless dc motor alternatiw maxon motor XBD-2238

  22mm Coreless dc motor alternatiw maxon motor XBD-2238

  Model belgisi: XBD-2238

  Gymmat bahaly metal çotgalary ulanmak sebäpli ajaýyp netijelilik we öndürijilik.

  Ses derejesiniň peselmegi bilen takyk we rahat işlemek.

  Dürli ulgamlara aňsat integrasiýa üçin ykjam we ýeňil dizaýn.

 • XBD-1215 diş burawy üçin ýokary tizlikli pes ses 12 mm ýadro metal çotga motor

  XBD-1215 diş burawy üçin ýokary tizlikli pes ses 12 mm ýadro metal çotga motor

  Model NOOK: XBD-1215

  Gymmat bahaly metal çotgalary ulanmak sebäpli ajaýyp netijelilik we öndürijilik.

  Ses derejesiniň peselmegi bilen takyk we rahat işlemek.

  Dürli ulgamlara aňsat integrasiýa üçin ykjam we ýeňil dizaýn.

  Torokary tork çykyşy we köp sanly programma üçin takyk gözegçilik.

 • Tatu ruçkasy XBD-2025 üçin ýokary tizlikli ýadro DC motor

  Tatu ruçkasy XBD-2025 üçin ýokary tizlikli ýadro DC motor

  Model belgisi: XBD-2025

  Ykjam ululygy: XBD-2025 kiçi we ykjam ululykda, ony kiçi enjamlarda we berk ýerlerde ulanmak üçin amatly edýär.
  Speokary tizlik: Bu mikro hereketlendiriji çalt we netijeli işlemäge mümkinçilik berýän ýokary tizlige ýetip biler.
  Düşnüksiz dizaýn: Bu DC hereketlendirijisiniň ýadrosy dizaýny, ýeňil, täsirli we adaty hereketlendirijilerden has az yrgyldy bilen has amatly işlemegi üpjün edýär.

 • XBD-1640 Çotgasyz DC Motor + Diş gutusy

  XBD-1640 Çotgasyz DC Motor + Diş gutusy

  Model NOOK: XBD-1640

  Takyk tizligi dolandyrmak: XBD-1640 hereketlendirijisi üýtgeýän tizligi dolandyrmaga mümkinçilik berýän dişli guty bilen üpjün edilendir.Bu takyk tizligi dolandyrmagy talap edýän programmalar üçin ideal çözgüt edýär.

  Efficiencyokary netijelilik: Çotgasyz hereketlendirijiniň içi boş kubogy dizaýny güýç we netijeliligi ýokarlandyrýar.Bu umumy öndürijiligi gowulandyrýar we energiýa sarp edilişini azaldýar.

  Köpugurly: XBD-1640 hereketlendirijisi, robot, awtomatlaşdyryş we lukmançylyk enjamlary ýaly köp sanly programma üçin köpugurly çözgütdir.

 • XBD-3553 Grafit çotga DC motor

  XBD-3553 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-3553

  Könelmegine we ýyrtylmagyna çydamlylygy - Grafitden ýasalan uglerod çotgalary ýokary çydamly bolup, motoryň uzak ömrüni gowulandyrýar.

  Howpsuzlyk - Grafit çotgalarynyň ulanylmagy, uçmak howpuny azaldýar we hereketlendirijini hereket wagtynda ulanmagy has ygtybarly edýär.

  Çykdajylaryň netijeliligi - XBD-3553 hereketlendirijisi, beýleki motor görnüşleri bilen deňeşdirilende, tygşytly warianty bolup, býudjetli adamlar üçin iň amatly saýlawdyr.

 • XBD-3045 Grafit çotga DC motor

  XBD-3045 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-3045

  Powerokary kuwwat dykyzlygy: Motor, göwrümine görä ýokary kuwwatlylygy üpjün edýän ykjam dizaýna eýedir we giňişlik çäkli programmalar üçin amatly bolar.

  Pes köýnekli grafit kommutatory: Grafit kommutatorynyň ulanylmagy könelmegi we ýyrtylmagyny azaldar, bu bolsa motoryň ömrüniň uzak bolmagyna we tehniki hyzmatyň çykdajylarynyň peselmegine sebäp bolýar.

  Stabilityokary durnuklylyk: Motoryň grafit kommutatory durnuklylygy ýokarlandyrýar we wagtyň geçmegi bilen yzygiderli işlemäge kömek edýän uçgun töwekgelçiligini azaldýar.

 • XBD-2863 Grafit çotga DC motor

  XBD-2863 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-2863

  Ösen grafit çotgasy tehnologiýasy: Motoryň çotga tehnologiýasy ajaýyp geçirijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär we takyklygy we uzak möhletli amaly üçin amatly edýär.

  Perokary öndürijilik: Motor ýokary netijeliligi, pes ses we ýokary tork mümkinçiliklerini hödürleýär, birnäçe programmalarda ýokary öndürijiligi üpjün edýär.

  Ykjam ululygy: Motoryň ykjam ululygy we köpugurly gurnama opsiýalary giň ulgamlara, hatda çäkli ýerleri bolanlara-da birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

 • XBD-2845 Grafit çotga DC motor

  XBD-2845 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-2845

  Gaty gurluşyk: Motoryň berk gurluşy ony kyn şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

  Pes ses we yrgyldy: Motoryň pes ses we yrgyldy aýratynlyklary, sesiň peselmegi möhüm bolan senagat we söwda enjamlarynyň köpüsinde ulanmak üçin amatly edýär.

  Köpugurly gurnama opsiýalary: Motoryň köpugurly gurnama opsiýalary dürli ugurlarda ulanmaga mümkinçilik berýär we köp sanly amaly üçin amatly edýär.

 • XBD-2230 Grafit çotga DC motor

  XBD-2230 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-2230

  Ajaýyp geçirijilik we çydamlylyk üçin ösen grafit çotgasy tehnologiýasy.

  Uzak möhletli ygtybarlylyk we durnukly öndürijilik.

  Dürli programmalara aňsat integrasiýa üçin ykjam ululyk we köpugurly gurnama opsiýalary.

 • XBD-1725 Grafit çotga DC motor

  XBD-1725 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-1725

  Qualityokary hilli öndürijilik: Motor wagtyň geçmegi bilen yzygiderli işlemegi üpjün edip, netijeli we ygtybarly işlemek üçin niýetlenendir.

  Uzak ömri: Motorda grafit çotgalarynyň ulanylmagy ajaýyp geçirijiligi we çydamlylygy üpjün edýär, uzak ömri we iň az tehniki talaplary üpjün edýär.

  Ykjam we ýeňil: Motoryň ykjam we ýeňil dizaýny dürli programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/8