önüm_banner-01

Önümler

 • XBD-3553 Grafit çotga DC motor

  XBD-3553 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-3553

  Könelmegine we ýyrtylmagyna çydamlylygy - Grafitden ýasalan uglerod çotgalary ýokary çydamly bolup, motoryň uzak ömrüni gowulandyrýar.

  Howpsuzlyk - Grafit çotgalarynyň ulanylmagy, uçmak howpuny azaldýar we hereketlendirijini hereket wagtynda ulanmagy has ygtybarly edýär.

  Çykdajylaryň netijeliligi - XBD-3553 hereketlendirijisi, beýleki motor görnüşleri bilen deňeşdirilende, tygşytly warianty bolup, býudjetli adamlar üçin iň amatly saýlawdyr.

 • XBD-3045 Grafit çotga DC motor

  XBD-3045 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-3045

  Powerokary kuwwat dykyzlygy: Motor, göwrümine görä ýokary kuwwatlylygy üpjün edýän ykjam dizaýna eýedir we giňişlik çäkli programmalar üçin amatly bolar.

  Pes köýnekli grafit kommutatory: Grafit kommutatorynyň ulanylmagy könelmegi we ýyrtylmagyny azaldar, bu bolsa motoryň ömrüniň uzak bolmagyna we tehniki hyzmatyň çykdajylarynyň peselmegine sebäp bolýar.

  Stabilityokary durnuklylyk: Motoryň grafit kommutatory durnuklylygy ýokarlandyrýar we wagtyň geçmegi bilen yzygiderli işlemäge kömek edýän uçgun töwekgelçiligini azaldýar.

 • XBD-2863 Grafit çotga DC motor

  XBD-2863 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-2863

  Ösen grafit çotgasy tehnologiýasy: Motoryň çotga tehnologiýasy ajaýyp geçirijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär we takyklygy we uzak möhletli amaly üçin amatly edýär.

  Perokary öndürijilik: Motor ýokary netijeliligi, pes ses we ýokary tork mümkinçiliklerini hödürleýär, birnäçe programmalarda ýokary öndürijiligi üpjün edýär.

  Ykjam ululygy: Motoryň ykjam ululygy we köpugurly gurnama opsiýalary giň ulgamlara, hatda çäkli ýerleri bolanlara-da birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

 • XBD-2845 Grafit çotga DC motor

  XBD-2845 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-2845

  Gaty gurluşyk: Motoryň berk gurluşy ony kyn şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

  Pes ses we yrgyldy: Motoryň pes ses we yrgyldy aýratynlyklary, sesiň peselmegi möhüm bolan senagat we söwda enjamlarynyň köpüsinde ulanmak üçin amatly edýär.

  Köpugurly gurnama opsiýalary: Motoryň köpugurly gurnama opsiýalary dürli ugurlarda ulanmaga mümkinçilik berýär we köp sanly amaly üçin amatly edýär.

 • XBD-2230 Grafit çotga DC motor

  XBD-2230 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-2230

  Ajaýyp geçirijilik we çydamlylyk üçin ösen grafit çotgasy tehnologiýasy.

  Uzak möhletli ygtybarlylyk we durnukly öndürijilik.

  Dürli programmalara aňsat integrasiýa üçin ykjam ululyk we köpugurly gurnama opsiýalary.

 • XBD-1725 Grafit çotga DC motor

  XBD-1725 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-1725

  Qualityokary hilli öndürijilik: Motor wagtyň geçmegi bilen yzygiderli işlemegi üpjün edip, netijeli we ygtybarly işlemek üçin niýetlenendir.

  Uzak ömri: Motorda grafit çotgalarynyň ulanylmagy ajaýyp geçirijiligi we çydamlylygy üpjün edýär, uzak ömri we iň az tehniki talaplary üpjün edýär.

  Ykjam we ýeňil: Motoryň ykjam we ýeňil dizaýny dürli programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

 • XBD-3263 Grafit çotga DC motor

  XBD-3263 Grafit çotga DC motor

  Model NOOK: XBD-3263

  Grafitden ýasalan uglerod çotgalaryny ulanmak arkaly ygtybarly we täsirli elektrik geçirijisi.

  Grafit çotgalarynyň çydamlylygy we sürtülme garşylygy sebäpli könelmegi we ýyrtylmagy.

  Howpsuz işlemegi üpjün etmek, uçgun we beýleki elektrik meseleleriniň töwekgelçiligi.

 • XBD-3571 Grafit çotga DC motor

  XBD-3571 Grafit çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-3571 Graphite Brushed DC Motor köpugurly we ygtybarly hereketlendiriji bolup, müşderileriň isleglerine görä parametrleri üýtgedilip bilner. Dürli dürli aýratynlyklara laýyk gelmek üçin sazlanyp bilner. XBD-iň esasy aýratynlyklarynyň käbiri -3571 hereketlendirijisi täsirli güýç çykaryşyny, asuda işlemegini we ygtybarly öndürijiligini öz içine alýar.Mundan başga-da, bu hereketlendirijide grafit çotgalarynyň ulanylmagy ýokary berkligi we könelmegine garşylygy üpjün edýär, bu bolsa ony ...
 • XBD-4050 Grafit çotga DC motor

  XBD-4050 Grafit çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-4050 Graphite Brushed DC Motor, adaty demir ýadro hereketlendirijilerinden birnäçe artykmaçlygy bolan ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Onda ýeňil, ýöne güýçli dizaýn bar, ýokary güýç-agram derejesini üpjün edýär we köp sanly programmada ulanmak üçin amatly edýär.Adaty demir ýadro hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende, XBD-4050 hereketlendirijisi ýokary energiýa sarp edýär we energiýa ýitýär.Şeýle hem minimal ses we yrgyldy bilen ýuwaşlyk bilen işleýär, ony ...
 • XBD-4070 Grafit çotga DC motor

  XBD-4070 Grafit çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-4070 Graphite Brushed DC Motor, köp sanly programma üçin niýetlenen ykjam, köptaraply we energiýa tygşytlaýjy motor.Onda ýokary hilli grafit çotgasy tehnologiýasy, ýokary tork öndürijiligi, ajaýyp berkligi we ygtybarlylygy bar.Motor iň az ses bilen işleýär we dürli DC motor talaplary üçin tygşytly çözgüt hödürleýär.“Sinbad” ýadrosy hereketlendiriji robot, pilotsyz uçar, lukmançylyk enjamlary, ...
 • XBD-1640 DC Coreless Motor 6V 9V 12V 24V 27600rpm DC Coreless Motor

  XBD-1640 DC Coreless Motor 6V 9V 12V 24V 27600rpm DC Coreless Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-1640 Coreless Brushed DC Motor, giňişlik çäkli bolan programmalar üçin ýörite döredilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Senagatlar üçin amatly: 1. Maşyn işi: bankomat, göçürijiler we skanerler, walýuta dolandyryşy, satuw nokady, printerler, söwda enjamlary.2. Iýmit we içgi: Içgi paýlamak, el garyndylary, blenderler, mikserler, kofe maşynlary, iýmit gaýtadan işleýänler, şireler, doňduryjylar, buz öndürijiler, soýa noýba süýt öndürijileri.3. Kamera we optiki: Wideo, kameralar, P ...
 • Tatu maşynlary üçin 12V DC elektrik motory 2225 22mm ýadrosyz motor

  Tatu maşynlary üçin 12V DC elektrik motory 2225 22mm ýadrosyz motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy Bu 2225 seriýaly ýadrosyz hereketlendiriji pes tizlikli we ýokary torkly, ýeňil, takyk, ygtybarly dolandyryş we nepis işlemek bilen kuwwatly, diňe bir tatuirovka enjamy üçin däl, eýsem mehaniki enjamlar üçin üznüksiz ýokary tork we tizlik hödürläp biler. Elektrik guraly.Uzak ömri bilen ygtybarly we durnukly.Müşderi üçin iň oňat ulanyjy tejribesini hödürleýän aşaky yrgyldy.Üpjün edijilerimizden we önümlerimizden alanymyzdan soň materiallary 100% doly gözden geçirmek b ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2