önüm_banner-01

Önümler

 • “Axial Flux Motor DC 12v Motor Robot” 5w Coreless Motor XBD-2607

  “Axial Flux Motor DC 12v Motor Robot” 5w Coreless Motor XBD-2607

  Model belgisi: XBD-2607

  Spaceeri çäkli bolan programmalar üçin ultra ykjam ululyk.

  Smoothuwaş we asuda işlemek üçin esassyz dizaýn

  Takyk gözegçilik we öndürijilik üçin ýokary tork çykyşy

 • Makson Faulhaber 16mm Precision DC Hollow Cup Motor XBD-1630 çalyşyň

  Makson Faulhaber 16mm Precision DC Hollow Cup Motor XBD-1630 çalyşyň

  Model belgisi: XBD-1630

  Spaceeri çäkli bolan programmalar üçin ultra ykjam ululyk.Smoothuwaş we asuda işlemek üçin ýadro dizaýny Takyk gözegçilik we öndürijilik üçin ýokary tork çykyşy

 • 22mm Coreless dc motor alternatiw maxon motor XBD-2238

  22mm Coreless dc motor alternatiw maxon motor XBD-2238

  Model belgisi: XBD-2238

  Gymmat bahaly metal çotgalary ulanmak sebäpli ajaýyp netijelilik we öndürijilik.

  Ses derejesiniň peselmegi bilen takyk we rahat işlemek.

  Dürli ulgamlara aňsat integrasiýa üçin ykjam we ýeňil dizaýn.

 • XBD-1215 diş burawy üçin ýokary tizlikli pes ses 12 mm ýadro metal çotga motor

  XBD-1215 diş burawy üçin ýokary tizlikli pes ses 12 mm ýadro metal çotga motor

  Model NOOK: XBD-1215

  Gymmat bahaly metal çotgalary ulanmak sebäpli ajaýyp netijelilik we öndürijilik.

  Ses derejesiniň peselmegi bilen takyk we rahat işlemek.

  Dürli ulgamlara aňsat integrasiýa üçin ykjam we ýeňil dizaýn.

  Torokary tork çykyşy we köp sanly programma üçin takyk gözegçilik.

 • Tatu ruçkasy XBD-2025 üçin ýokary tizlikli ýadro DC motor

  Tatu ruçkasy XBD-2025 üçin ýokary tizlikli ýadro DC motor

  Model belgisi: XBD-2025

  Ykjam ululygy: XBD-2025 kiçi we ykjam ululykda, ony kiçi enjamlarda we berk ýerlerde ulanmak üçin amatly edýär.
  Speokary tizlik: Bu mikro hereketlendiriji çalt we netijeli işlemäge mümkinçilik berýän ýokary tizlige ýetip biler.
  Düşnüksiz dizaýn: Bu DC hereketlendirijisiniň ýadrosy dizaýny, ýeňil, täsirli we adaty hereketlendirijilerden has az yrgyldy bilen has amatly işlemegi üpjün edýär.

 • XBD-1625 Gymmat metal çotga DC motor

  XBD-1625 Gymmat metal çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-1625 Gymmat metal çotga DC hereketlendirijisi, köp sanly senagat we awtoulag goşundylarynda ulanmak üçin niýetlenen kiçi, güýçli we ýokary täsirli hereketlendiriji.Bu hereketlendirijide pes kontakt garşylygy hödürleýän gymmatly metal çotgalar bar, netijede güýç çykarylyşy we synpyndaky beýleki hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has ýokary netijelilik bolýar.Motor, giňişlik bolan programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýan ykjam we ýeňil gurluşyk bilen bezelendir ...
 • XBD-1718 Gymmat metal çotga DC motor

  XBD-1718 Gymmat metal çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-1718 hereketlendirijisi gaty berk we ygtybarly, uzak işleýiş möhleti bilen, ygtybarlylygy, çydamlylygy we ýokary öndürijiligi talap edýän ýokary islegli programmalar üçin ajaýyp maýa goýumyna öwrülýär.Mundan başga-da, XBD-1718 hereketlendirijisi, müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner, bu bolsa islendik programmada has köpugurlylygy we çeýeligi üpjün eder.Integrirlenen dişli guty we kodlaýjy opsiýalary ýaly goşmaça aýratynlyklar hem Customi üçin elýeterlidir ...
 • XBD-2030 Gymmat metal çotga DC motor

  XBD-2030 Gymmat metal çotga DC motor

  XBD-2030 Gymmat metal çotga DC motor, köp sanly önümçilik üçin ýokary öndürijilikli we ygtybarly motor.Iň ýokary geçirijiligi we gymmat bahaly metal çotgalary ajaýyp netijeliligi we öndürijiligi üpjün edýär, ony takyk enjamlarda we enjamlarda ulanmak üçin örän amatly edýär.Motor dürli ulgamlara takyk gözegçilik we güýç artdyryp, ýokary tork çykaryşyny üpjün edýär.

 • XBD-2225 Gymmat metal çotga DC motor

  XBD-2225 Gymmat metal çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2225 Gymmat metal çotga DC hereketlendirijisi, ýokary öndürijilikli hereketlendiriji bolup, gymmat bahaly metal çotgalary özünde jemleýär we ony has täsirli we ygtybarly edýär.Ykjam we ýeňil dizaýny, dürli programmalara goşulmagy aňsatlaşdyrýar, çydamly gurluşy bolsa ýygy-ýygydan ulanylmagyna we ýowuz şertlere çydap biljekdigini üpjün edýär.Mundan başga-da, hereketlendiriji pes ses we yrgyldy bilen işleýär we noi ...
 • XBD-2431 kiçi enjamlar üçin gymmatly metal çotga DC motor

  XBD-2431 kiçi enjamlar üçin gymmatly metal çotga DC motor

  Model belgisi: XBD-2431

  Bu XBD-2431 göçme we kiçi enjamlar üçin amatlydyr.Gurmak we işlemek aňsat, gözellik enjamlary, öý elektron enjamlary, senagat enjamlary we ş.m.

 • XBD-2642 Gymmat metal çotga DC motor

  XBD-2642 Gymmat metal çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2642 Gymmat metal çotga DC motor ýokary öndürijilikli we ygtybarly hereketlendiriji bolup, köp sanly amaly üçin amatly.Motorda ýokary geçirijilik we gymmatly metal çotgalary bar, bu bolsa netijeli we ygtybarly öndürijilige sebäp bolýar.Torokary tork çykarylyşy bilen hereketlendiriji talaplary ýerine ýetirmek üçin takyk gözegçiligi we artýan güýji üpjün edýär.Motor, sessiz we asuda işleýär, seslere duýgur gurşaw üçin amatly edýär.Ykjam we ýeňil ...
 • XBD-2826 Gymmat metal çotga DC motor

  XBD-2826 Gymmat metal çotga DC motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2826 Gymmat metal çotga DC motor ýokary öndürijilikli we ygtybarly hereketlendiriji bolup, ajaýyp elektrik geçirijiligi we gymmat bahaly metal çotgalary bilen bezelendir, bu bolsa ýokary netijelilige we ygtybarlylyga sebäp bolýar.Takyk gözegçilik we güýji ýokarlandyrmak funksiýasyny üpjün edip, ýokary tork çykaryşyny hödürleýär.Bu hereketlendiriji rahat we asuda işleýär, ony ses duýgur ýerlerde ulanmak üçin amatly edýär.Onda aňsatlaşdyrýan ykjam we ýeňil dizaýn bar ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3