önüm_banner-01

Önümler

XBD-3571 Grafit çotga DC motor

Gysga düşündiriş:


 • Nominal naprýa: eniýe:12 ~ 48V
 • Bahalandyrylan tork:81 ~ 125mNm
 • Dükanyň momenti:247 ~ 366mNm
 • Loadük tizligi:6600 ~ 7900rpm
 • Diametri:35mm
 • Uzynlyk:71mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  XBD-3571 Graphite Brushed DC Motor köpugurly we ygtybarly hereketlendiriji bolup, müşderileriň talaplaryna görä parametrleri üýtgedilip bilner. Dürli dürli aýratynlyklara laýyk gelmek üçin sazlanyp bilner. XBD-3571-iň esasy aýratynlyklarynyň käbiri hereketlendiriji täsirli güýç çykaryşyny, asuda işlemegini we ygtybarly öndürijiligini öz içine alýar.Mundan başga-da, bu hereketlendirijide grafit çotgalarynyň ulanylmagy ýokary çydamlylygy we könelmegine garşylygy üpjün edýär, bu bolsa köp sanly programma üçin ideal saýlama bolýar.

  Arza

  Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

  programma-02 (4)
  programma-02 (2)
  programma-02 (12)
  programma-02 (10)
  programma-02 (1)
  programma-02 (3)
  programma-02 (6)
  programma-02 (5)
  programma-02 (8)
  programma-02 (9)
  programma-02 (11)
  programma-02 (7)

  Üstünlik

  “XBD-3571 Graphite Brushed DC Motor” -yň birnäçe artykmaçlygy bar, ony köp sanly programma üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär.Ine, onuň esasy peýdalary:

  1. Köpdürlüligi: Bu hereketlendirijiniň dürli programmalaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin sazlanyp bilinýän parametrleri bar.

  2. Kuwwaty: XBD-3571 hereketlendirijisi ygtybarly we yzygiderli öndürijilik öndürýän ýokary güýçli hereketlendirijidir.

  3. Çydamlylygy: Bu hereketlendirijide grafit çotgalarynyň ulanylmagy ýokary berkligi we könelmegine garşylygy üpjün edýär, bu bolsa köp sanly programma üçin uzak wagtlap saýlanýar.

  4. ietuwaş işlemek: XBD-3571 hereketlendirijisi asuda işleýär we ses derejesiniň iň pes derejede saklanmaly ýerlerinde ulanmak üçin amatly bolýar.

  5. Ygtybarly öndürijilik: XBD-3571 hereketlendirijisi, ygtybarly we ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek üçin döredilip, onuň köp sanly programmada ulanylmagyny üpjün edýär.

  Umuman aýdanyňda, XBD-3571 Graphite Brushed DC Motor köp ugurly, güýçli we ygtybarly hereketlendiriji bolup, köp dürli programmalar üçin ajaýyp saýlawdyr.

  Parametr

  Motor modeli 3571
  Çotga material grafiti
  Nominalda
  Nominal naprýa .eniýe V

  12

  15

  18

  24

  48

  Nominal tizlik rpm

  6697

  6497

  6039

  7229

  6118

  Nominal tok A

  7.47

  4.23

  3.23

  4.22

  2.17

  Nominal tork mNm

  110.98

  81.76

  82.35

  117.62

  125.69

  Mugt ýük

  Loadük tizligi ýok rpm

  7400

  7100

  6600

  7900

  7600

  Loadük ýok mA

  280

  160

  150

  150

  80

  Iň ýokary netijelilikde

  Iň ýokary netijelilik %

  88.2

  88.8

  87.8

  89.1

  88.0

  Tizlik rpm

  6993

  6710

  6237

  7466

  7144

  Häzirki A

  4.445

  2.791

  2.204

  2.872

  1.335

  Tork mNm

  64.3

  52.9

  53.3

  76.1

  75.4

  Iň ýokary çykyş güýji

  Iň ýokary çykyş güýji W

  226.3

  178.8

  167.4

  286.2

  250.0

  Tizlik rpm

  3700

  3550

  3300

  3950

  3800

  Häzirki A

  38.1

  24.1

  18.8

  24.1

  11

  Tork mNm

  584.1

  481.0

  484.4

  691.9

  628.5

  Dükanda

  Tok toguny A

  76.00

  48.00

  37.50

  48.00

  21.00

  Duralga momenti mNm

  1168.2

  961.9

  968.8

  1383.8

  1256.9

  Motor yzygiderliligi

  Terminalyň garşylygy Ω

  0.16

  0.31

  0.48

  0.50

  2.3

  Terminal induksion mH

  0.050

  0.120

  0.170

  0.190

  0.8

  Tork hemişelik mNm / A.

  15.43

  20.11

  25.94

  28.92

  60.1

  Tizlik hemişelik rpm / V.

  616.7

  473.3

  366.7

  329.2

  158.3

  Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

  6.3

  7.4

  6.8

  5.7

  6.0

  Mehaniki wagt hemişelik ms

  5.31

  5.87

  5.43

  4.48

  5.06

  Rotor inersiýasy g ·c

  79.98

  76.01

  76.06

  79.50

  79.98

  Polýus jübütleriniň sany 1
  13-nji tapgyryň sany
  Motoryň agramy g 360
  Adaty ses derejesi dB ≤48

  Nusgalar

  Gurluşlar

  DCStructure01

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

  3-nji sorag.MOQ näme?

  J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

  4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

  J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

  5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

  J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

  6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

  J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

  7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

  J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

  8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

  J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň