önüm_banner-01

Önümler

XBD-1725 Grafit çotga DC motor

Gysga düşündiriş:

Model NOOK: XBD-1725

Qualityokary hilli öndürijilik: Motor wagtyň geçmegi bilen yzygiderli işlemegi üpjün edip, netijeli we ygtybarly işlemek üçin niýetlenendir.

Uzak ömri: Motorda grafit çotgalarynyň ulanylmagy ajaýyp geçirijiligi we çydamlylygy üpjün edýär, uzak ömri we iň az tehniki talaplary üpjün edýär.

Ykjam we ýeňil: Motoryň ykjam we ýeňil dizaýny dürli programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

XBD-1725 Graphite Brushed DC Motor, tatuirowkalar üçin ýörite döredilen güýçli we ygtybarly hereketlendiriji.Ösen öndürijiligi, uzak dowamlylygy we energiýa tygşytlylygyny üpjün edýän ösen grafit çotgasy tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Motor, tatu suratkeşi we müşderi üçin amatly we ýakymly tatuirovka tejribesini üpjün edip, asuda işleýär.Ykjam ululygy we ýokary tork öndürijiligi bilen bu hereketlendiriji tatuirowkalar we beýleki şuňa meňzeş enjamlar üçin iň amatly saýlawdyr.

Arza

Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

programma-02 (4)
programma-02 (2)
programma-02 (12)
programma-02 (10)
programma-02 (1)
programma-02 (3)
programma-02 (6)
programma-02 (5)
programma-02 (8)
programma-02 (9)
programma-02 (11)
programma-02 (7)

Üstünlik

XBD-1725 Graphite Brushed DC Motor birnäçe artykmaçlygy hödürleýär, şol sanda:

1. qualityokary hilli öndürijilik: Motor, wagtyň geçmegi bilen yzygiderli işlemegi üpjün edip, netijeli we ygtybarly işlemek üçin niýetlenendir.

2. Uzak ömri: Motorda grafit çotgalarynyň ulanylmagy ajaýyp geçirijiligi we çydamlylygy üpjün edýär, uzak ömri we iň az tehniki talaplary üpjün edýär.

3. Ykjam we ýeňil: Motoryň ykjam we ýeňil dizaýny dürli programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

4. Gaty gurluşyk: Motoryň berk gurluşy ony kyn şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

5. Pes ses we yrgyldy: Motoryň pes ses we yrgyldy aýratynlyklary, sesiň peselmegi möhüm bolan senagat we söwda enjamlarynyň köpüsinde ulanmak üçin amatly edýär.

6. Köpugurly gurnama opsiýalary: Motoryň köpugurly gurnama opsiýalary dürli ugurlarda ulanmaga mümkinçilik berýär we köp sanly programma üçin amatly bolýar.

7. Energiýany tygşytlaýan: Motoryň täsirli dizaýny wagtyň geçmegi bilen energiýa tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Umuman aýdanyňda, XBD-1725 Graphite Brushed DC Motor ajaýyp öndürijiligi, ygtybarlylygy we çydamlylygy hödürleýär, bu köp sanly programma üçin ajaýyp saýlawdyr.

Parametr

Motor modeli 1725
Çotga material grafiti
Nominalda
Nominal naprýa .eniýe V

6

12

24

Nominal tizlik rpm

8140

7400

7300

Nominal tok A

0.79

0.35

0.19

Nominal tork mNm

3.55

3.28

3.81

Mugt ýük

Loadük tizligi ýok rpm

11000

10000

10000

Loadük ýok mA

90

50

22

Iň ýokary netijelilikde

Iň ýokary netijelilik %

67.4

67.8

66.6

Tizlik rpm

9350

8500

8450

Häzirki A

0.50

0.21

0.12

Tork mNm

2.05

1.90

2.18

Iň ýokary çykyş güýji

Iň ýokary çykyş güýji W

3.93

3.30

3.70

Tizlik rpm

5500

5000

5000

Häzirki A

1.45

0.59

0.33

Tork mNm

6.83

6.30

7.06

Dükanda

Tok toguny A

2.80

1.17

0.66

Duralga momenti mNm

13.66

12.60

14.10

Motor yzygiderliligi

Terminalyň garşylygy Ω

2.14

10.20

36.40

Terminal induksion mH

0.08

0.31

1.18

Tork hemişelik mNm / A.

5.04

11.10

22.14

Tizlik hemişelik rpm / V.

1833.3

833.3

416.7

Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

805.2

793.6

584.2

Mehaniki wagt hemişelik ms

7.6

5.5

5.5

Rotor inersiýasy g ·c

0.90

0.90

0.90

Polýus jübütleriniň sany 1
5-nji tapgyryň sany
Motoryň agramy g 28
Adaty ses derejesi dB ≤40

Nusgalar

Gurluşlar

DCStructure01

Sorag-jogap

1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

3-nji sorag.MOQ näme?

J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň