önüm_banner-01

Önümler

XBD-3571 ýadrosyz çotga dc motor

Gysga düşündiriş:

XBD-3571 güýji, berkligi we dolandyryşy ykjam görnüşde birleşdirýär.Bu grafit gatnawy, ýokary hilli neodim magnitleri we rotoryň synagdan geçen silindr görnüşli sargysy bilen üpjün edilýär.Coreadrosy demirsiz bolany üçin, pes massasy beýleki dc motoryna garanyňda has çalt tizlenmäge we tizlenmäge mümkinçilik berýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

XBD-3571 ýadrosyz çotga dc hereketlendirijisi, müşderiniň enjamlaryna üznüksiz ýokary güýç, tizlik we tork bilen gowy spesifikasiýa hödürlär we ýokary ulanyjy tejribesini üpjün edip biljek ýokary takyk, ygtybarly gözegçilik, pes yrgyldy we ses çykar.

Öň gapagynda ýöriteleşdirilen şahany we deşikleri ýasap bileris.3571 Coreless DC Motor görnüşi, Motorewropadan DC motoryny doly çalşyp biler.Iň esasy zat, eltiş wagtyny gysgaltmak we müşderimiz üçin çykdajylary tygşytlamak üçin önüm artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetirjek müşderilerimiz üçin motor parametrlerini sazlap bileris.

Aýratynlyklary

● ensokary dykyzlykly demirsiz silindr görnüşli sargy

Magn Magnit dykylmaýar

● Pes massa inersiýasy

● Çalt reaksiýa

● Pes induksion

● Pes elektromagnit päsgelçilik

Iron Demir ýitgisi ýok, ýokary netijelilik, motor ömri uzak

● Çalt tizlik, pes ses

Arza

Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

programma-02 (4)
programma-02 (2)
programma-02 (12)
programma-02 (10)
programma-02 (1)
programma-02 (3)
programma-02 (6)
programma-02 (5)
programma-02 (8)
programma-02 (9)
programma-02 (11)
programma-02 (7)

Parametrler

Motor modeli 3571
Nominalda
Nominal naprýa .eniýe V

12

15

18

24

48

Nominal tizlik rpm

6697

6497

6039

7229

6118

Nominal tok A

7.47

4.23

3.23

4.22

2.17

Nominal tork mNm

110.98

81.76

82.35

117.62

125.69

Mugt ýük

Loadük tizligi ýok rpm

7400

7100

6600

7900

7600

Loadük ýok mA

280

160

150

150

80

Iň ýokary netijelilikde

Iň ýokary netijelilik %

88.2

88.8

87.8

89.1

88.0

Tizlik rpm

6993

6710

6237

7466

7144

Häzirki A

4.445

2.791

2.204

2.872

1.335

Tork mNm

64.3

52.9

53.3

76.1

75.4

Iň ýokary çykyş güýji

Iň ýokary çykyş güýji W

226.3

178.8

167.4

286.2

250.0

Tizlik rpm

3700

3550

3300

3950

3800

Häzirki A

38.1

24.1

18.8

24.1

11

Tork mNm

584.1

481.0

484.4

691.9

628.5

Dükanda

Tok toguny A

76.00

48.00

37.50

48.00

21.00

Duralga momenti mNm

1168.2

961.9

968.8

1383.8

1256.9

Motor yzygiderliligi

Terminalyň garşylygy Ω

0.16

0.31

0.48

0.50

2.3

Terminal induksion mH

0.050

0.120

0.170

0.190

0.8

Tork hemişelik mNm / A.

15.43

20.11

25.94

28.92

60.1

Tizlik hemişelik rpm / V.

616.7

473.3

366.7

329.2

158.3

Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

6.3

7.4

6.8

5.7

6.0

Mehaniki wagt hemişelik ms

5.31

5.87

5.43

4.48

5.06

Rotor inersiýasy g ·c

79.98

76.01

76.06

79.50

79.98

Polýus jübütleriniň sany 1
13-nji tapgyryň sany
Motoryň agramy g 360
Adaty ses derejesi dB ≤48

Nusgalar

XBD-3571 ýadrosyz çotga dc motor01 (1)
XBD-3571 ýadrosyz çotga dc motor01 (3)
XBD-3571 ýadrosyz çotga dc motor01 (2)

Gurluşlar

DCStructure01

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz SGS ygtyýarly öndüriji we ähli önümlerimiz CE, FCC, RoHS kepillendirilen.

2. Logotip / Marka adymyzy önüme çap edip bilerismi?

Hawa, OEM we ODM-ni kabul edýäris, zerur bolsa logotipi we parametrleri üýtgedip bileris.5-7 gerek bolar

ýöriteleşdirilen logotipli iş günleri

3. Sargyt tassyklanandan soň esasy wagt näçe?

1-5Opcs üçin 10 iş güni, köpçülikleýin önümçilik üçin, iş wagty 24 iş güni.

4. Harytlary müşderilere nädip ibermeli?

DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, Howa, Deňiz arkaly, müşderi ekspeditory kabul ederliklidir.

5. Töleg möhleti näçe?

L / C, T / T, Alibaba Söwda Kepilligi, Paypal we ş.m. kabul edýäris.

6. Satuwdan soň hyzmatyňyz näme?

6.1.Haçan-da harydy alanyňyzda kemçilik bar bolsa ýa-da siz ony kanagatlandyrmasaňyz, çalyşmak ýa-da pul üçin 14 günüň içinde yzyna bermegiňizi haýyş edýäris.Emma önümler zawod ýagdaýynda bolmaly.

Öňünden habarlaşyň we yzyna gaýtarmazdan ozal yzyna salgy salgysyny barlaň.

6.2.Haryt 3 aýyň içinde kemçilikli bolsa, size mugt täze çalyşma iberip bileris ýa-da doly yzyna gaýtaryp berip bileris.kemçilikli zady alanymyzdan soň

6.3.Haryt 12 aýyň içinde kemçilikli bolsa, size çalyşmak hyzmatyny hem hödürläp bileris, ýöne goşmaça iberiş çykdajylaryny tölemeli bolarsyňyz.

7. Hil gözegçiligiňiz näme?

Daşky görnüşini berk barlamak we halkara ülňülerindäki kemçilik derejesini wada bermek üçin 6 ýyllyk tejribämiz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Haryt maglumatlary01 (1) Haryt maglumatlary01 (2) Haryt maglumatlary01 (3) Haryt maglumatlary01 (4) Haryt maglumatlary01 (5) Haryt maglumatlary01 (6) Haryt maglumatlary01 (7) Haryt maglumatlary01 (8) Haryt maglumatlary01 (9) Haryt maglumatlary01 (10) Haryt maglumatlary01 (11)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň