önüm_banner-01

Önümler

XBD-4070 Grafit çotga DC motor

Gysga düşündiriş:


 • Nominal naprýa: eniýe:12 ~ 48V
 • Bahalandyrylan tork:3.91 ~ 5.79mNm
 • Dükanyň momenti:161 ~ 196mNm
 • Loadük tizligi:2200 ~ 8200rpm
 • Diametri:40mm
 • Uzynlyk:70mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  “XBD-4070 Graphite Brushed DC Motor” köp sanly programma üçin niýetlenen ykjam, köptaraply we energiýa tygşytlaýjy hereketlendiriji.Onda ýokary hilli grafit çotgasy tehnologiýasy, ýokary tork öndürijiligi, ajaýyp berkligi we ygtybarlylygy bar.Motor iň az ses bilen işleýär we dürli DC motor talaplary üçin tygşytly çözgüt hödürleýär.

  Arza

  Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

  programma-02 (4)
  programma-02 (2)
  programma-02 (12)
  programma-02 (10)
  programma-02 (1)
  programma-02 (3)
  programma-02 (6)
  programma-02 (5)
  programma-02 (8)
  programma-02 (9)
  programma-02 (11)
  programma-02 (7)

  Üstünlik

  “XBD-4070 Graphite Brushed DC Motor” -yň birnäçe artykmaçlygy bar, şol sanda:

  1. Elektrik geçirijiligini gowulandyrmak we uzak ömri üçin ýokary hilli grafit çotgasy tehnologiýasy.

  2. Uzak möhletli ulanmak üçin aýratyn berklik we ygtybarlylyk.

  3. Ykjam we köpugurly dizaýn, köp sanly programmada ulanmaga mümkinçilik berýär.

  4. Dürli pudaklarda, şol sanda robot, awtomatlaşdyryş we lukmançylyk enjamlarynda takyk gözegçilik üçin ýokary tork öndürijiligi.

  5. Iş wagtynda minimal bozulmagy üpjün edýän ses derejesiniň peselmegi.

  6. Energiýany tygşytlaýan, çykdajylary azaltmaga we energiýany tygşytlamaga kömek edýär.

  7. Ösen öndürijiligi we uýgunlaşmagy sebäpli köp sanly programma üçin amatly.

  8. Elýeterliligi we çydamlylygy sebäpli DC motor talaplary üçin tygşytly çözgüt.

  Parametr

  Motor modeli 4070
  Çotga material grafiti
  Nominalda
  Nominal naprýa .eniýe V

  12

  24

  36

  48

  48

  Nominal tizlik rpm

  7585

  7030

  6900

  6992

  1606

  Nominal tok A

  12.09

  6.20

  4.33

  3.37

  0.85

  Nominal tork mNm

  161.41

  181.25

  189.36

  196.86

  172.37

  Mugt ýük

  Loadük tizligi ýok rpm

  8200

  7600

  7500

  7600

  2200

  Loadük ýok mA

  500

  180

  180

  100

  18

  Iň ýokary netijelilikde

  Iň ýokary netijelilik %

  89.0

  90.8

  88.6

  90.4

  85.3

  Tizlik rpm

  7749

  7258

  7163

  7258

  2046

  Häzirki A

  8.998

  3.794

  2.512

  1.941

  0.234

  Tork mNm

  118.4

  108.8

  106.5

  110.7

  44.7

  Iň ýokary çykyş güýji

  Iň ýokary çykyş güýji W

  462.0

  480.8

  464.8

  489.6

  37.0

  Tizlik rpm

  4100

  3800

  3750

  3800

  1100

  Häzirki A

  77.8

  40.3

  26.1

  20.6

  2.0

  Tork mNm

  1076.1

  1208.3

  1183.5

  1230.4

  319.2

  Dükanda

  Tok toguny A

  155.00

  80.50

  52.00

  41.00

  3.10

  Duralga momenti mNm

  2152.1

  2416.7

  2367.0

  2460.7

  638.4

  Motor yzygiderliligi

  Terminalyň garşylygy Ω

  0.08

  0.30

  0.69

  1.17

  15.50

  Terminal induksion mH

  0.016

  0.083

  0.180

  0.340

  4.080

  Tork hemişelik mNm / A.

  13.93

  30.09

  45.68

  60.16

  207.10

  Tizlik hemişelik rpm / V.

  683.3

  316.7

  208.3

  158.3

  45.8

  Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

  3.8

  3.1

  3.2

  3.1

  3.4

  Mehaniki wagt hemişelik ms

  5.60

  4.42

  4.30

  4.05

  4.31

  Rotor inersiýasy g ·c

  140.23

  134.10

  137.14

  125.21

  119.52

  Polýus jübütleriniň sany 1
  13-nji tapgyryň sany
  Motoryň agramy g 485
  Adaty ses derejesi dB ≤45

  Nusgalar

  Gurluşlar

  DCStructure01

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

  3-nji sorag.MOQ näme?

  J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

  4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

  J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

  5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

  J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

  6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

  J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

  7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

  J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

  8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

  J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň